Styrelsen

Styrelsen i Bibliotekets Vänner i Höllviken

Ordförande
Per-Olov Holmberg
040-45 22 19
0707-77 73 90

Vice ordförande
Jan Omfors
040-45 34 28
0705-18 81 06

Sekreterare
Maj-Lis Roos

Kassör
Greta Linell
040-611 37 64
0706-91 58 48

Ordinarie ledamot
Lars Bergenrup
040-45 15 39
0708-45 48 45

Suppleant
Maria Himmelsjö

Suppleant
Ingrid Söderling

Valberedningen
Annika Skoog och Ingrid Rosenqvist