Om oss

Bibliotekets vänner.

Föreningen har ambitionen att genom olika kulturella aktiviteter stimulera medlemmarnas och allmänhetens intresse och engagemang för bibliotekets verksamhet, böcker och andra kulturella områden. En av föreningens uppgifter är att stödja bibliotekets olika projekt och arrangemang genom bidrag och egna arbetsinsatser.

Föreningen startades 1992 av Bertil Rubin och drivs helt ideellt.