Sponsring

Vi i styrelsen jobbar helt ideellt och våra arrangemang finansieras med hjälp av medlems- och entréavgifter. Många av våra föredragshållare ställer upp mer eller mindre ideellt men ibland anstränger vi oss lite extra. Då kostar det pengar, dessvärre. Om du eller ditt företag har möjlighet att ge Bibliotekets Vänner i Höllviken ett ekonomiskt bidrag, ber vi dig kontakta vår ordförande, Per-Olov Holmberg, och vi kan sedan hitta ett sätt att agera så att båda parter har glädje av det. Även det minsta bidrag mottages med största tacksamhet, som man brukar säga.

Per-Olov når du via mail per.olov.holmberg@telia.com.

Tack på förhand.