Styrelsen

Styrelsen i Bibliotekets Vänner i Höllviken

Ordförande
Per-Olov Holmberg
040-45 22 19
0707-77 73 90
Vice ordförande
Jan Omfors
040-45 34 28
0705-18 81 06
Sekreterare
Anne-Marie Andersson
070-545 02 50
Kassör
Greta Linell
0706-91 58 48
Ordinarie ledamöter
Lars Bergenrup
040-45 15 39
0708-45 48 45
Suppleant
Maria Himmelsjö
Suppleant
Ania Nordgren
Valberedningen
Ingrid Söderling och Margareta Malmkvist